FUDBALSKI SAVEZ MORAVIČKOG OKRUGA
FUDBALSKI SAVEZ GRADA ČAČKA
SAVEZ
NASLOVNA
ISTORIJAT SAVEZA
ORGANI FSMO
PREDSEDNIK
GENERALNI SEKRETAR
KLUBOVI
PROPISI I DOKUMENTI
SUDIJE
LISTA SUDIJA
OBAVESTENJA
OKRUŽNA LIGA
REZULTAI I TABELA
DELEGIRANJE
BILTEN
RASPORED
KLUBOVI
GRADSKA LIGA CACAK
REZULTAI I TABELA
DELEGIRANJE
BILTEN
RASPORED
KLUBOVI
OMLADINSKA LIGA FSMO
REZULTAI I TABELA
DELEGIRANJE
BILTEN
RASPORED
KLUBOVI
KADETSKA LIGA FSMO
REZULTAI I TABELA
DELEGIRANJE
BILTEN
RASPORED
KLUBOVI
PIONIRSKA LIGA FSMO
REZULTAI I TABELA
DELEGIRANJE
BILTEN
RASPORED
KLUBOVI
LIGA PETLICA "A" FSMO
REZULTAI I TABELA
DELEGIRANJE
BILTEN
RASPORED
KLUBOVI
LIGA PETLICA "B" FSMO
REZULTAI I TABELA
DELEGIRANJE
BILTEN
RASPORED
KLUBOVI
KADETSKA LIGA FSG CACAK
REZULTAI I TABELA
DELEGIRANJE
BILTEN
RASPORED
KLUBOVI
PIONIRSKA LIGA FSG CACAK
REZULTAI I TABELA
DELEGIRANJE
BILTEN
RASPORED
KLUBOVI
LIGA PETLICA FSG CACAK
REZULTAI I TABELA
DELEGIRANJE
BILTEN
RASPORED
KLUBOVI

   Dobro došli na zvaničan sajt Fudbalskog saveza Moravičkog Okruga!

PONOVNI SEMINAR SLUŽBENIH LICA FSMO JE 04.09.2018. godine materijal preuzeti sa stranice propisi i dokumenti.

 

Disciplinska komisija FSG Čačka (u daljem tekstu FSG Čačak), na sednici održanoj 22.05.2018. godine, rešavajući po prijavi Sekretarijata FSG Čačka (sa sednice Sekretarijata od 22.05.2018. g) odnosno uvida u izveštaj finansijske službe FSG Čačka o novčanim dugovanjima sudija, delegata – instruktora,  prema savezu, članarina za kalendarsku 2018. godinu, doneo je sledeću,     
       

                                               
ODLUKU

Na osnovu člana 90. Stav 7. Disciplinsog pravilnika FSS, kažnjavaju se dole navedena službena lica daljom suspenzijom.

Suspenzija teče od 25.05.2018 godine

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu odluke izvršnog odbora FSG čačka održane 28.02.2018. godine, o izmirenju obaveza službenih lica (sudija,delegata – instruktora) prema savezu po osnovu članarine za kalendarsku 2018 godinu i datog roka do 15.05.2018. god, nisu ispoštovana od strane navedenih lica.
Kako do današnjeg dana nije dostavljen dokaz o uplati članarine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Suspenzija se automatski ukida uplatom obaveza na žiro račun FSG Čačka.
Na odluku o suspenziji nije dopuštena žalba

Dostavljeno: 1x FSRZS
                      1x a/a

 Sudije:

  1. Petrović Đorđe
  2. Burojević Bojan
  3. Pajović Jovan
  4. Bogdanović Bojan

Imenovana lica se nalaze na listi za suđenje „futsal“  lige

U Čačku, 22.05.2018.godine
                                                                                                            Disciplinska Komisja
                                                                                                            FSG- Čačka                                                       

 

 

 


    OBAVEŠTENJE

 

        2017 © Copyright KnezMirko.