Seminar službenih lica FS Moravičkog okruga

posted in: Vesti | 0

Poštovane koleginice i kolege,

u prilogu Vam dostavljam plan i program seminara službenih lica okružne lige, a koji se održava u Čačku 03.03.2024.godine, po ranije utvrđenom rasporedu.
Plan i program će u toku dana biti objavljen na sajtu saveza.
Dokaz o uplati kotizacije za seminar obavezno poneti i predati pred početak seminara u papirnoj formi.
Ukoliko neko nije u mogućnosti da pristupi seminaru, molim Vas da me o tome odmah obavestite putem ovog mejla, uz navođenje razloga nedolaska i eventualnih dokaza.
Lični karton dostavljate pred početak seminara u štampanoj formi (ovo važi samo za nova službena lica na listi, kao i za službena lica kod kojih je došlo do promene podataka od poslednjeg seminara).
Nove sudije na listi rade i oftamološki pregled
U prilogu vam dostavljam i obrasce za lekarske preglede, kao i lični karton.
Takođe, dostavljam Vam i nova Pravila igre za sezonu 23/24. sa izmenama i dopunama..
Za sve dodatne informacije stojim Vam na raspolaganju.
Sportski pozdrav
Tomić Nemanja, sekretar SSOS FSMO
Comments are closed.